Wat doet de Leefstijlspecialist?

De Leefstijlspecialist is opgeleid om alle veranderingen die nodig zijn om gezondere keuzes te maken, gecombineerd uit voeren. Meestal gaat het dan om de O-BRAVO-leefstijlfactoren. “O-BRAVO” zijn de eerste letters van de aandachtspunten. Overgewicht aanpakken met gezonde Voeding en op maat gesneden Bewegingsprogramma’s, stoppen met Roken en bovenmatige Alcoholconsumptie en stress reduceren door te Ontspannen.

Andere leefstijlprofessionals hebben zich gespecialiseerd in het organiseren van gezondheidsbevorderende programma’s van een bedrijf of de overheid. De naam "Leefstijlspecialist" is een koepelnaam waar verschillende professionals onder vallen, zoals de Beweeg- en Leefstijladviseur, de Leefstijlcoach of de Vitaliteitscoach. Door het aanbieden van een totaalprogramma onderscheiden Leefstijlspecialisten zich van de fysiotherapeut, de diëtist, de psycholoog, de sportdocent of de buurtsportcoach. Deze deskundingen op hun werkterrein pakken een leefstijlprobleem maar gedeeltelijk aan. Als er op een bepaald gebied een overheersend probleem is, wordt er uiteraard wel van deze hulp gebruik gemaakt. Door een leefstijlverandering wordt je echt iemand anders!