Onze visie

De website www.leefstijlspecialisten.nl is ontwikkeld om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar Leefstijlspecialisten die hun optimaal kunnen begeleiden. Leefstijlspecialisten.nl is de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

Door de specifieke kwalificaties van elke Leefstijlspecialist weer te geven, kan de cliënt de meest geschikt professional in zijn omgeving opzoeken.
 Het streven is om een landelijke dekking te verkrijgen zodat leefstijlspecialisten.nl HET platform is waar elke leefstijlspecialist die werkzaamheden wil uitvoeren (van een eenvoudig advies tot en met een uitvoerige interventie) zich presenteert.

Verder biedt Prestar (de ontwikkelaar van deze website) een aantal producten zoals de QuickScan, HealthCheck, ID-methode en leefstijladvies. Cliënten die deze producten willen gebruiken kunnen eenvoudig een deskundige Leefstijlspecialist vinden voor de implementatie daarvan.

Inmiddels zijn in Nederland meer dan 1000 leefstijlprofessionals en Leefstijlcoaches opgeleid die op deskundige wijze ondersteuning bij leefstijlverandering kunnen geven. Daarnaast zijn er in Europa PAL- professionals (Physical Activity and Lifestyle) die hetzelfde opleidingsprofiel bezitten.

Ontwikkelingsplannen